Til Menu  

Vision & mål

Vores vision i e-business Randers er at klæde detailvirksomhederne i Randers Kommune godt på i forhold til at arbejde med digitalisering og e-handel. 

 

e-business Randers arbejder målrettet med fire målsætninger for at efterkomme projektets vision.

 

Brugerinvolvering 

At e-business Randers-projektet involverer detailhandlen i hele udviklingsprocessen, så projektet bliver så relevant og praksisnært som muligt. Der arbejde med mange forskellige case-virksomheder og e-handelsudfordringer i e-business Randers, og målet er at kunne se se en udvikling i virksomhedernes e-handels-aktiviteter. 

 

Udvikling af produkter og services

At udvikle produkter, services og/eller aktiviteter, der kan støtte detailhandlen i deres digitale omstilling. Det er vigtigt at flere detailvirksomhederne oplever at de får tilbud og services, som ruster dem bedre til at arbejde med e-handel.

 

Flere e-handelsaktiviteter hos detailvirksomhederne

Vi vil på sigt se en effekt hos vores case-virksomheder ved at de har en stigning i e-handelsaktiviteter.

 

E-handelsuddannelser og opkvalificeringskurser 

Et andet og grundlæggende mål vi arbejder for i e-business Randers er at skabe kvalificerede uddannelses- og opkvalificeringsmuligheder indenfor e-handel i Randers.